Junta Directiva

Susana Zanoguera Arbona

PRESIDENT

Antonio Estades Reus

VICEPRESIDENT

Antonio Adrover Llull

COMODORO

José Carlos Forteza Bonnín

TRESORER

Fernando Antolí Riera

SECRETARI

Pere Reus Solivellas

VOCAL VELA LLATINA

Bernat Oliver Font

VOCAL PATRIMONI MARÍTIM

Isabel Estades Reus

VOCAL VELA INFANTIL I JUVENIL

Cristòfol Romaguera Massanet

VOCAL PESCAL

Martín Villar Zanoguera

VOCAL ÀREA SOCIAL

Bartomeu Homar Bestard

VOCAL COMUNICACIÓ